RPG pro děti - soubojový systém

V době, kdy jsem začal přemýšlet o RPG pro děti byla na trhu jedna populární hra - Hero Kids, která je založena vpodstatě jen na boji. To se mi nelíbilo, protože nepovažuji za vhodné vést malé děti k zábavě spočívající v předstírání zabíjení jiných tvorů.

Na druhou stranu soubojovou složku her na hrdiny sám považuji za zábavnou, dává hře nový taktický rozměr. To mohou starší děti, které již nemají problém s odlišením fikce a reality, ocenit.

První nástřel soubojového systému kopíroval model Kouzlem a mečem, kdy se souboj odehrává v rámci arén, řeší se klasickým kolovým systémem s hody na útok a na zranění.

Druhý nástřel reflektoval zálibu dětí ve figurkách a odehrával se na čtverečkovaném rastru. Iniciativa se losovala kartičkami s čísly, každá postava má jednu akci na kolo + pohyb o 4 čtverečky.

Třetí nástřel zcela vynechává kolový systém a používá pouze klasický systém vyhodnocování riskantních záměrů.